papegaai.punt.nl
WILDVANG
 
Wildvang is, zoals het woord al zegt, het vangen van exotische dieren in het wild. Daar gaat het wreed bij aan toe. De moeder wordt bijvoorbeeld doodgeschoten of op andere manieren gedood, om haar baby in handen te krijgen. Soms wordt een hele kudde of kolonie uitgeroeid, alleen om de jongen te vangen.
boete en winst.
 

In heel veel (helaas niet alle) landen is wildvang streng verboden. Het gaat dan om dieren die op de lijst van bedreigde diersoorten staan. De diersoorten die op die lijst voorkomen mogen niet gevangen, vervoerd, verhandeld en in bezit gehouden worden. Als dat wel gebeurt is dat illegaal, tegen de wet, en kunnen de mensen die er zich mee bezighouden een hoge boete krijgen.

Het treurige is dat al die verboden activiteiten daar juist nog aantrekkelijker door worden. Er zijn altijd mensen die er veel geld voor over hebben om een dier van de lijst in bezit te krijgen. Hoe zeldzamer het dier is, hoe meer ze willen betalen. Daarom nemen smokkelaars het risico van een boete op de koop toe, want als het ze lukt om de dieren stiekem over de grens te krijgen, is hun winst heel groot. Dierensmokkel is, na drugs- en wapentransport, de belangrijkste illegale handel van de wereld!
 
Dierenleed
Smokkel (illegaal vervoer) vindt op allerlei, maar altijd afschuwelijke manieren plaats. Smokkelaars zijn geen dierenliefhebbers maar criminelen, die alleen aan geld denken. Ze proberen dan ook zoveel mogelijk dieren in één keer te vervoeren. (Voor alle duidelijkheid: dat zijn dan altijd kleine diersoorten. Tijgers en olifanten krijg je niet zo makkelijk ongezien het land uit.) Papegaaien worden in flessen gepropt, schildpadden op elkaar gestapeld, apen worden vastgebonden en in koffers verstopt, eekhoorns bij tientallen in een kratje geduwd. Meestal worden de dieren verdoofd, zodat ze onderweg geen geluid maken.
Bij aankomst blijken er gewoonlijk al veel dieren te zijn overleden, door verstikking, honger of dorst. In de dagen daarna sterven er nog talloze door uitputting. Is het dan wel de moeite waard geweest? Jawel, op de overlevende dieren maken gewetenloze handelaren nog zoveel winst, dat die dode niets uitmaken. Laat staan dat het dierenleed ze iets kan schelen.
Lees meer...

Permanent importverbod op wildvang papegaaien.
 
De handel in wildvang papegaaien zal permanent worden gestopt in de Europese Unie!

De permanente importstop zal in Juli 2007 van start gaan! 

In verband met het vogelgriepvirus werd er in 2005 een tijdelijke importstop ingesteld, de nieuwe regelgeving zal dit tijdelijke importverbod vervangen.  

Voordat de tijdelijke importstop van kracht ging, werden jaarlijks circa 1.7 miljoen wildvang vogels naar de EU geïmporteerd, waarvan ruim 60% het transport niet overleefde.

Van de 100 geïmporteerde papegaaien overleden er 60, eigenlijk is dit te zot voor woorden, mensen moeten hier eens goed over nadenken voordat ze weer eens en importpapegaai nemen.

De importstop zal miljoenen vogels redden, inclusief de met uitsterven bedreigde soorten. Alleen de in gevangenschap gekweekte vogels van toegestane landen zullen worden toegelaten in de EU. Tevens zullen er strengere controles op het gebied van gezondheid en quarantaine van geïmporteerde vogels worden opgelegd.  

 

Al met al ontzettend goed nieuws ten aanzien van het welzijn van papegaaien!!!  

Dit verbod helpt weer een beetje de papegaaien, maar importpapegaaien zullen wij waarschijnlijk niet helemaal kunnen uitbannen, denk aan smokkelaars, die idioten die papegaaien in sokken, flessen, e.d proppen, van de 100 gesmokkelde papegaaien overlijden er minimaal 80, tjonge jonge wat mensen (mensen wil ik ze helemaal niet noemen) al niet doen voor geld.

Maar de kopers hebben er ook een heel groot aandeel in, waar geen vraag naar is wordt niet geleverd, dus helaas is en blijft er vraag naar importvogels, als iemand een greintje gevoel in zijn donder heeft dan komt er helemaal niet bij hem op om wildvang te kopen, mensen gebruik jullie verstand en koop een papegaai geboren en getogen in Nederland.

Lees meer...   (1 reactie)
Toename illegale vogelimport gevaarlijk
 
(Novum) - De illegale invoer van wilde vogels is enorm toegenomen door de strengere importverboden in de Europese Unie na de vogelgriepepidemie. De onwettige handel in de wilde vogels is lucratief geworden, stelt de Europese vereniging van importeurs van vogels en levende dieren donderdag.

Volgens voorzitter Rinus Borgstein van de vereniging vormt de illegale handel een ernstige bedreiging voor de gezondheid, omdat er meer zieke vogels Nederland binnenkomen. Hij schat het aantal illegaal geïmporteerde uitheemse vogels in de EU sinds de nieuwe importverboden begin dit jaar op tienduizend. Daarvan zijn er volgens hem vele honderden in Nederland ingevoerd. "Ook in ons land komen er behoorlijk wat vogels binnen, in alle soorten en maten. Ze worden niet gecontroleerd op ziektes en worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden vervoerd."

De prijzen van wilde vogels zijn na de striktere importregels enorm gestegen, zegt Borgstein. "Een roodstaart papegaai kostte vroeger honderd dollar. Vorige week hoorde ik dat er vierhonderd zijn verkocht voor 250 doller per stuk." De illegale vogelhandel verloopt volgens Borgstein meestal niet via internet, maar via mond-tot-mondreclame.

EU-commissaris Markos Kyprianou voor volksgezondheid wil de zakelijke import van wilde vogels beperken tot dieren afkomstig uit nog minder landen, zoals Australië, Nieuw-Zealand, Canada en Chili. "Dat zijn voor ons als importeurs oninteressante landen. De plannen van Kyprianou lossen niets op en maken de risico's alleen maar groter, doordat er tienduizenden vogels via illegale kanalen binnenkomen", zegt Borgstein.
 
Bron: nieuws
Lees meer...   (1 reactie)
STOP DE IMPORT VAN PAPEGAAIEN EN PARKIETEN VANUIT DE NATUUR.
 
In het belang van het voortbestaan van vogels en in het belang van de avicultuur!

Het is opmerkelijk dat het in Nederland/Europa  nog is toegestaan om papegaaien/parkieten vanuit  Afrika, Azië en Zuid-Amerika te importeren die in de landen van herkomst worden gevangen vanuit de natuur.

In Nederland hebben we wetgeving waarbij het verboden is om een Koolmeesje in de tuin te vangen en in een kooi/volière op te sluiten. Het is opmerkelijk dat het dan wel is toegestaan  om via importeurs papegaaien te bestellen of te kopen die vanuit de natuur worden gevangen die vervolgens in een kooi of volière belanden.

De internationale wetgeving, geregeld via “CITES”  heeft papegaaien/parkieten in verschillende categorieën ondergebracht afhankelijk van de mate waarin de soorten in de natuur bedreigd worden in het voortbestaan.

Helaas is deze wetgeving  in meerdere opzichten achterhaald door het ontbreken van juiste en actuele gegevens over het voorkomen van soorten in de natuur en de mate waarin de soort wordt bedreigd in hun voortbestaan.

Het grote merendeel van de soorten, die in gevangenschap worden gehouden, wordt nog “gewoon”   legaal gevangen en verhandeld/geïmporteerd. Het gaat onder andere om Grijze Roodstaarten, Agaporniden, Blauw Gele Ara's, tal van Amazone soorten enz., enz. Deze vogels komen nog met bakken vol naar Europa vanuit de landen van herkomst.

In vogelbladen vinden we advertenties waarin duidelijk importvogels worden aangeboden. Er worden kweekparen Kongo Grijze roodstaarten als kweekpaar, gesexed, broedrijp en winterhard aangeboden voor € 475.

Opmerkelijk is, dat in dezelfde handel jonge baby Grijze Roodstaarten van 6 weken oud worden verkocht voor  € 650 per stuk. De vraag is: “wie verkoopt een kweekpaar voor € 475 als een jonge papegaai  een waarde vertegenwoordigt van € 650 ??”

Ook worden op deze manier  “goedkoop” kweekparen Amazones aangeboden.

Het gaat om “goedkope” importvogels zonder enige garantie dat het gaat om kweekparen. Er is ook geen enkele garantie dat deze importvogels vrij zijn van besmettelijke (virus)ziektes.

Dat import papegaaien vanuit Afrika worden verkocht met als toevoeging dat deze winterhard zijn is te triest voor woorden als het gaat om het welzijn van deze papegaaien.

Opmerkelijk is dat deze goedkope importvogels bovendien feitelijk een oneigenlijke concurrentie zijn voor serieuze kwekers die jonge, eigen kweek vogels aanbieden. Collega kwekers vinden de gekweekte papegaaien te “duur”.  Aspirant kopers die een papegaai zoeken als huiskamervogel worden geconfronteerd met een groot verschil in prijs tussen “goedkoop” en “duur”danwel tussen import of eigen kweek zonder zich te realiseren dat de “goedkope” vogels gevangen zijn in de natuur...

De enige die uiteindelijk commercieel profiteren van de goedkope importvogels zijn de importeurs en de handelaren.

De avicultuur / kweker moet zich realiseren dat de besmettelijke (virus)ziektes,  waar we voortdurend mee te maken hebben binnen de avicultuur en binnen de vogelgeneeskunde,  afkomstig zijn vanuit de natuur.  Het samenbrengen van vogels in een stresssituatie vanuit verschillende achtergronden, zoals speelt via de import/handel, werkt de verspreiding van besmettelijke ziektes in de hand. Voor importvogels is er geen goede quarantaine faciliteit en de quarantaine periode is bovendien veel te kort om daarmee het inslepen van besmettelijke (virus)ziektes te voorkomen. 

Verschillende virusziektes zijn moeilijk of zelfs helemaal niet met zekerheid aan te tonen bij een aankoopcontrole. Dat geldt onder andere voor het kliermaagdilatatievirus,  papillomatosis en het herpesvirus. Ook het snavel- en veerrotziekte virus en het polyomavirus kunnen worden gemist bij een aankoopcontrole en kunnen soms pas na maanden problemen/sterfte veroorzaken.

Daarnaast  moeten we rekening houden met de insleep van papegaaienziekte via de import vogels waarbij ook een reëel ziekterisico voor de mens meespeelt. Ook zien we besmettingen met Salmonella / paratyfus,  lintwormen enz., enz. bij importvogels. Ziektes die nauwelijks een rol spelen bij in Nederland gekweekte papegaaien.

Als een kweker een goedkope importvogel vanuit de handel koopt,  is er een groot risico aan verbonden ten aanzien van de gezonde vogels in het kweekbestand.  Door een dergelijke aankoop wordt het belang en de waarde van het kweekbestand  verwaarloosd en alleen gekeken naar “het korte termijn voordeel”.

Regelmatig wordt door kwekers aangegeven dat het wenselijk zou zijn om bijvoorbeeld Rosé Kaketoes uit Australië te gaan importeren omdat deze kaketoes in Australië toch worden afgeschoten.

Iedereen moet zich dan wel realiseren dat uit onderzoek onder wilde Rosé Kaketoes is gebleken dat een groot percentage van deze kaketoes besmet is met het snavel- en veerrotziekte virus.

Welke verstandige en serieuze vogelliefhebber wil een dergelijk risico lopen door goedkope importvogels aan te schaffen??

Iedereen moet zich realiseren dat virusziektes niet te behandelen zijn en dat er in Europa geen entstoffen beschikbaar zijn om de verschillende virusziektes te voorkomen. 

De gevolgen van een virusinfectie binnen een kweekbestand kunnen bijzonder groot en zelfs dramatisch zijn. Enerzijds door het verlies van vogels met de daar aan verbonden financiële consequenties, anderzijds omdat er vanuit een besmet bestand ook geen vogels verkocht kunnen worden aan derden. Het voorkomen van virusziektes is dan ook de belangrijkste prioriteit.

In Amerika is al bijna 10 jaar een importverbod.

De avicultuur in de USA heeft alleen maar geprofiteerd van deze maatregel. De avicultuur werd door het importverbod gedwongen om serieus om te gaan met de vogels in gevangenschap.

Op verschillende punten is de kwaliteit van de avicultuur daardoor verbeterd en is er minder verspreiding van besmettelijke (virus)ziektes.  De positieve ontwikkelingen binnen de vogelgeneeskunde zoals het onderzoek naar besmettelijke (virus)ziektes, het ontwikkelen van entstoffen en het ontwikkelen van verantwoorde voeding zijn voor een deel het gevolg van het importverbod.

De waarde van de vogels neemt toe en het is dan ook vanzelfsprekend om daar in te investeren.

Vanuit Australië mogen al vele jaren geen vogels geëxporteerd worden.

De avicultuur van de Australische parkieten in Nederland heeft er geen belang bij om  vogels vanuit Australië te importeren. 

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de gevolgen van het vangen van papegaaien en parkieten vanuit de natuur. Uit een langlopend onderzoek is gebleken dat over de afgelopen jaren 30% van de nestbomen van papegaaien is verdwenen.

Voor papegaaien spelen nestbomen een zeer belangrijke rol voor het voortbestaan van de soort.  Goede nestbomen kunnen tientallen jaren worden gebruikt als nestboom.  Door het omhakken of het openhakken van de nestboom worden jonge vogels bemachtigd.  Door deze schade aan de nestbomen wordt er aanzienlijk meer schade toegebracht dan alleen door de nestroof van enkele jonge vogels ten behoeve van de handel.

Het verlies van goede nestgelegenheid is voor vogels in de natuur  zeer ongunstig en vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan.

De gevolgen daarvan zullen pas over meerdere jaren zichtbaar worden, als er geen noodzakelijke verjonging meer plaatsvindt binnen de natuurlijke populatie.

De kerkuil en de huismus in Nederland gingen sterk in aantallen achteruit vanaf het moment dat deze vogels door aanpassingen van boerenschuren en huizenbouw geen nestgelegenheid meer hadden. Vanzelfsprekend spelen er bij de achteruitgang van soorten ook altijd andere factoren zoals voedselaanbod en bedreiging en/of aantasting van de leefomgeving een belangrijke rol.

De verwachting is dat de gezondheids- en welzijnswet voor dieren  in de toekomst ook zal worden ingevuld ten aanzien van de handel in (baby)papegaaien. Het is aan de georganiseerde avicultuur en de individuele liefhebber om niet te wachten op een dergelijke wetgeving. Wachten op wetgeving die opkomt voor de belangen en het welzijn van papegaaien maakt de avicultuur/liefhebber ongeloofwaardig. Een echte liefhebber is een tegenstander van de import van papegaaien. Serieuze avicultuur ondersteunt de actie tegen de import.

Kortom, er zijn meerdere redenen om aan te geven dat de avicultuur en de individuele liefhebber/kweker/eigenaar geen belang heeft bij vogels die middels de import van papegaaien/parkieten vanuit de natuur worden aangeboden.

Conclusies;

·         De enige die profiteert van de import van in de natuur gevangen vogels is de handelaar.

 ·         De handel in importvogels betekent een groot risico vanwege het inslepen en verspreiden van besmettelijke (virus)ziektes.

 ·         Goedkope importvogels kunnen worden beschouwd als oneerlijke en oneigenlijke concurrentie ten opzichte van vogels die binnen de avicultuur worden gekweekt

 ·         Door de import van papegaaien/parkieten, gevangen in de natuur zijn zowel de handelaar als de koper mede verantwoordelijk voor  het feit dat soorten in de natuur in het voortbestaan wordt bedreigd.

 ·         Gelet op de welzijnsaspecten en de sterfte van vogels,  vanaf het moment van de vangst/transport,  is het  in alle opzichten ethisch niet acceptabel om mee te werken aan het vangen, verhandelen en importeren van papegaaien/parkieten die gevangen worden in de natuur. 

 ·         Vogelbladen die advertenties opnemen waarin import papegaaien/parkieten worden aangeboden zijn mede verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen voor de soort, voor de individuele vogel en voor de avicultuur.

 ·         Het is opmerkelijk dat er vanuit de georganiseerde avicultuur niet eenduidig stelling wordt genomen tegen de import van in de natuur gevangen papegaaien/parkieten.

 Waarom is de Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn (SPPW) tegen de import van papegaaien en parkieten?

Gelet op de welzijnsaspecten en de hoge sterfte van vogels, vanaf het moment van de vangst en transport, is het in alle opzichten ethisch niet acceptabel om mee te werken aan het vangen, verhandelen en importeren van papegaaien en parkieten die gevangen worden in de natuur!

Door de import van papegaaien en parkieten, gevangen in de natuur zijn zowel de handelaar als de koper mede verantwoordelijk voor het feit dat steeds meer soorten in de natuur in het voortbestaan worden bedreigd!

De handel in importvogels betekent een groot risico vanwege het inslepen en verspreiden van besmettelijke (virus)ziektes zoals papegaaienziekte, snavel- en veerrotziekte, polyomavirus, kliermaagdilatatievirus en Herpesvirus die een bedreiging zijn voor papegaaien in gevangenschap.

De handel in importvogels betekent een groot risico voor de pluimveehouderij door de insleep van Pseudovogelpest en van Vogelpest met alle gevolgen van dien.

De handel in importvogels betekent een groot risico voor de volksgezondheid door de insleep van Papegaaienziekte en het toenemende risico van de insleep van Vogelgriepvirus!

De enige die profiteren van de import van in de natuur gevangen vogels is een beperkt aantal handelaren en importeurs!

Goedkope importvogels kunnen worden beschouwd als oneerlijke en oneigenlijke concurrentie ten opzichte van vogels die binnen de avicultuur worden gekweekt!

De illegale handel in vogels maakt gebruik van de legale kanalen van de handel in papegaaien en parkieten die in de natuur worden gevangen!! We mogen in Nederland ook geen koolmeesje in de tuin vangen en in een kooitje stoppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens welke normen en waarden kan Nederland de handel en import van papegaaien en parkieten vanuit de natuur rechtvaardigen?
 STOP THE IMPORT
 
 
Bron: S.P.P.W. door Drs. Hooimeijer.
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl